Ατομική θεραπεία

Οι ατομικές συνεδρίες είναι η πιο συχνή και η πιο διαδεδομένη μορφή θεραπείας. Στις ατομικές συνεδρίες ο θεραπευόμενος «φέρνει» ένα προσωπικό ζήτημα που τον απασχολεί και μαζί με τον ψυχολόγο δουλεύουν για να το επεξεργαστούν και να το λύσουν.

Συνήθη ζητήματα που αντιμετωπίζονται σε αυτές τις συνεδρίες είναι ζητήματα άγχους, φοβιών, κρίσεων πανικού, κατάθλιψης, θυμού, πένθους, ασθένειας, καθώς και ζητήματα καθημερινών συνηθειών όπως προβλήματα στον ύπνο, τη διατροφή, την άσκηση ή εθισμούς κάθε είδους. Συχνά αίτημα μπορεί να αποτελεί και η ανάγκη του πελάτη για αυτοβελτίωση ή για ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων, όπως δεξιότητες επικοινωνίας, δεξιότητες επίλυσης ή διαχείρισης συγκρούσεων ή διεκδικητικότητας.

Η θεραπεία συνήθως είναι βραχεία (περιορισμένος αριθμός συνεδριών) και σπανιότερα μακρόχρονη. Αυτό συναποφασίζεται από τον ψυχολόγο και τον πελάτη και εξαρτάται συνήθως από το είδος του αιτήματος. Η διάρκεια κάθε συνεδρίας είναι μία ώρα. Οι ατομικές συνεδρίες αφορούν κυρίως ενήλικες ή/και εφήβους.

map