Θεραπεία ζεύγους και οικογένειας

Συχνά ένα πρόβλημα μπορεί να αφορά περισσότερα από ένα άτομα που συνήθως σχετίζονται μεταξύ τους. Έτσι συμβαίνει ζευγάρια ή ολόκληρες οικογένειες να απευθύνονται στον ψυχολόγο για να επιλύσουν ζητήματα που είτε αφορούν είτε επηρεάζουν όλα τα μέλη της. Τέτοια μπορεί να είναι οι συγκρούσεις μέσα στην οικογένεια ή ανάμεσα στο ζευγάρι, η επικοινωνία μεταξύ των μελών μιας οικογένειας, οι ανησυχίες αναφορικά με το χειρισμό ενός μέλους που πάσχει από μια χρόνια ασθένεια κ.α.

Σε αυτές τις συναντήσεις συμμετέχει ολόκληρη η οικογένεια ή και τα δύο μέλη του ζευγαριού και στόχος είναι η αποκατάσταση των συναισθηματικών σχέσεων των μελών και η εύρυθμη λειτουργία της οικογένειας ή του ζεύγους. Συχνά η θεραπεία ζεύγους ή οικογένειας μπορεί να συνδυάζεται και με ατομική θεραπεία, όπου επιλύονται ατομικά ζητήματα διαφορετικά από αυτά που απασχολούν την οικογένεια ή το ζευγάρι. Η συνεδρία διαρκεί μια ώρα και τριάντα λεπτά.

map