Ομαδική θεραπεία

Η ομαδική θεραπεία είναι μια ακόμα μορφή θεραπείας που έχει τα ίδια οφέλη με την ατομική θεραπεία, με ένα πρόσθετο στοιχείο, αυτό του μοιράσματος και του ανήκειν. Στις θεραπευτικές ομάδες, τα μέλη έχουν κάποιο συνεκτικό στοιχείο. Συχνές τέτοιες ομάδες μπορεί να είναι ομάδες χρόνιων ασθενών που πάσχουν από την ίδια ασθένεια (π.χ. καρκίνος, χρόνιος πόνος, ρευματοπάθειες κλπ.). Τα μέλη μιας ομάδας μπορεί να είναι ετερόκλητα όταν πρόκειται για ομάδες αυτοβελτίωσης, υποστήριξης (support groups), ανάπτυξης δεξιοτήτων, εκπαίδευσης ή προετοιμασίας για ατομική θεραπεία.

Ο αριθμός των μελών της ομάδας κυμαίνεται από 4 έως 10 άτομα. Οι συνεδρίες διαρκούν δύο ώρες και οι συναντήσεις είναι εβδομαδιαίες. Οι συνεδρίες αφορούν κυρίως ενήλικες.

map