Προβλήματα υγείας και χρόνιες ασθένειες

Τα προβλήματα υγείας και οι ασθένειες είτε αυτές είναι χρόνιες είτε παροδικές μπορεί να αποτελέσουν ένα σημαντικό βάρος για το άτομο και το ψυχισμό του. Η χρονιότητα της ασθένειας συνήθως έρχεται μαζί με άλλα ψυχολογικά και οργανικά προβλήματα που ταλαιπωρούν τον ασθενή και τον επιβαρύνουν. Τέτοια μπορεί να είναι το άγχος, η κατάθλιψη, οι φοβίες, το άγχος θανάτου, η αναπηρία, η αλλαγή της αυτοπεποίθησης και της αυτοεικόνας, η ανάγκη για συμμόρφωση με ένα απαιτητικό πρόγραμμα εξετάσεων ή φαρμακευτικής αγωγής, η μείωση της αποδοτικότητας στη δουλειά ή σε καθημερινές εργασίες, η μείωση της αντοχής ή της απόλαυσης. Σε όλες αυτές τις αλλαγές, που κάποιες φορές μπορεί να συμβαίνουν ταυτόχρονα ή να διαδέχονται η μια την άλλη, ο ρόλος του ψυχολόγου μπορεί να είναι καθοριστικός και ιδιαίτερα ανακουφιστικός. Είτε λοιπόν ατομικά, είτε ομαδικά, άτομα με χρόνιες παθήσεις μπορεί να ανακτήσουν ένα σημαντικό κομμάτι της λειτουργικότητάς τους ή να επαναπροσδιορίσουν το νόημα στη ζωή τους κάνοντας χρήση της ψυχοθεραπείας.

map